Genel

Sema’ 1 Sema’ 2  Huzurda Sema’ Sema’ 3 Sema’ 4  80’li Yıllar Allahumma Salli ve Sellim ve Barik Aleyh Tevşih

EVRÂDI OLMAYANIN VARİDATI DA OLMAZ – Doç. Dr. Kadir Özköse MESNEVÎ’DE NEFİS TEMSİLLERİ – Mustafa Küçükaşcı  MEVLEVÎLİKTE SEMA’ – Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İLİM ve TASAVVUF Marifet-i İlahiyye Tarikat-ı Aliyye İmamı Malik hazretleri buyurmuşlardır ki; “Kim ki fakih olurda mutasavvuf olmazsa, fasıktır. Kim de mutasavvuf olur da şeriatı yaşamazsa zındık olur.” 28 Başka bir üslupla: Tasavvufsuz ilim atıldır İlimsiz tasavvuf ise batıldır Bu ikisini cem eden alim de hakikate ulaşır. İlim amellerin esası ve tashih edicisidir. Amelsiz ilirnde […]

SEMA MUKABELESİNİN AÇIKLAMASI SEMA: Kulun hakikate yönelip, akılla, aşkla, yücelip nefsini terk ederek hakk’ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür. Bütün varlığa bütün yaratılanlara yeni bir ruhla, sevgi için , hizmet için dönüşüdür..  Mukabele denen Mevlevi ayini gösterisi yüz yıllardan beri Mevlevi Dergahlarında yapıla geldi. Mistik anlamda ilahi Aşk […]

Hazırlayan: Nadir Karnıbüyükler MEVLEVÎ AYİN-İ ŞERİFİ – Sema Töreni Mevlâna için Sema’nın yeri, vakti ve kuralı diye bir konu hiç olmamıştı. O vücudunun her hücresinin de hissettiği ve gönlünden hiç çıkarmadığı Allah aşkı ile coşup kendinden geçtiği bütün anlarda Sema’ya kalkmış, belki sağ eliyle harmaniyesinin sağ yakasını tutmuş, sağ ayağını sol tarafa atarak çark yapmış, […]

Hazırlayan: R. Hakan Talu Mevlevî Ayin-i Şerifi – Mevlevi Müziği   İlk beş Ayine göre Ayinlerin usulü- İlk bestelenen üç ayin sırası ile Pençgâh, Dügâh ve Hüseyni makamlarından olup bunların bestekarları bilinmemektedir. Bu üç ayine “Beste-i kadîm” denilir. Bestekârı bilinen ilk ayin Derviş Mustafa’nın Beyati makamındaki, ikinci ayin ise Buhûrizâde Mustafa Itrî’nin Segâh makamındaki ayinleridir. […]

[nggallery id=1]

 Mevlâna’nın Eserleri   İslâm dünyasının yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve mutasavvıflardan biri olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (1207-1273), çalkantılı bir asırda yetişmiş; ailesi, o zamanlar henüz sükûnetini yitirmemiş olan Anadolu’ya göç ederek Selçuklu başkenti Konya’yı yurt edinmiştir. Çok iyi bir eğitim görmüş ve tasavvuf terbiyesi almış olan Mevlânâ, özellikle Şems-i Tebrîzî ile buluşmasından sonraki hayatı, fikirleri […]