Anasayfa

Konya Mevlevi Topluluğu

Konya Mevlevi Topluluğu Hz. Mevlâna’nın yirmi ikinci kuşaktan torunu günümüz makam Çelebisi Faruk Hemdem Çelebi Efendi’den icazet almış olan Postnişin Nadir Karnıbüyükler tarafından kurulmuştur.

Topluluğun ana kuruluş amacı Hz. Mevlâna’nın kişiliği ile düşüncelerini ve yedi yüz yıllık geçmişi olan Mevlevilik kültürünü bütün dinlerden ve ırklardan insanlara tanıtmaktır.

Uzun yıllardan bu yana gerek Türkiye’de gerekse Avrupa, Amerika ve Avustralya’da birçok Tasavvuf Müziği konseri, Sema Törenleri ve Sempozyumlara katılan Nadir Karnıbüyükler’e sohbet ve muhabbet temelli bir topluluk kurması birçok kişi tarafından söylenmiş ve Nadir Karnıbüyükler oluşan yoğun ısrarlar neticesinde Konya Mevlevileri topluluğunu kurmuştur.

Nadir Karnıbüyükler’in bu topluluğu kurmasının bir amacı da artık günümüzde unutulmaya başlayan klasik Semazen yetiştirme öğretimini de göz önünde bulundurmasıdır. Kendi mekânında zaten Türkiye ve Türkiye dışından birçok Semazen yetiştiren Karnıbüyükler bundan böyle topluluk çatısı altında Semazen olmak isteyen birçok kişiye daha kolay ulaşabileceğini düşünmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Mevlevi kültürünün en başlıca bölümlerini oluşturan müzik, edebiyat, güzel sanatlarının diğer kolları ve semayı tanıtmakta topluluğun ana gayesidir.